Freitag, 13. Juni 2008

Eğitim

Eğitim

Biliyoruz ki bugün dünyamızda acımasız bir rekabet ortamı var.

2001 yılında Dünya Ekonomik Forum’un ortak bir metodoloji ile ülkelerin performanslarını karşılaştıran 2000 yılı Küresel Rekabet Raporunda 59 ülke arasında Türkiye’ nin okullaşma süresi açısından 52.sırada olduğu belirlendi.

Bu rapor Türkiye’ nin eğitimde ne kadar geride olduğunu gösterir. Bu bize eğitim sistemimizin ne kadar yetersiz ve niteliksizliğini ortaya koyar.

Okullarımızda ve üniversitelerimizde öğretilen bilgilerin dünyada geçerliliği nedir?

Verilen eğitim ile diğer ülkelerle rekabet edebilir miyiz?

En değerli kaynak insan dır. Bu insanı yani gençlerimizi geleceğe son derece iyi hazırlamak durumundayız.

Küreselleşen şu dünyamızda, sınırlar kalkıyor, teknoloji hızla ilerliyor ve Ülke olarak büyük bir rekabetin içine itiliyoruz.Daha gelişmiş ülkelerle rekabet etmek durumundayız. Rekabeti iyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş insan güçleriyle yapabiliriz.Ancak ve ancak bu yarışı eğitimle kazanabiliriz.

Yurt dışı eğitimi