Freitag, 13. Juni 2008

İş Görüşmesi

İnsan kaynaklarının eleman seçiminde kullandıkları yöntemler:


Kişilik testleri - iş ile ilgili testler – yetenekleri ( yabancı dil)


Bunların arasında vazgeçilmeyen ve en yaygın olanı görüşmelerdir. Bu yöntem aslında aday ve iş veren arasında bir toplantı, bilgi alışverişi, yani basit iki yönlü iletişimdir.


İş verenin amacı :


İş verenin amacı aday hakkında bilgi toplamak:
Bizim firmamıza başvuruşunun sebebi?
Firmamız için neler yapabilir?
Adayın özellikleri, işin gerektirdiği özellikler mi?
Bu adayın diğer adaylardan üstünlüğü var mı?
Adayı işe alırsak, adayın istediği şartlar nelerdir?

Adayın amacı :


Adayın amacı ise özelliklerini işverene anlatmak
İşin kendisi için uygun olup olmadığını anlamak
İşe alınması için iş vereni ikna etmek

Aday işvereni üç konuda ikna etmesi gerekir:


Bu pozisyon ( iş ) için en uygun aday benim !
Bu işi istiyorum !
İşe ve firmaya uyum sağlarım !


Dikkat !
İş görüşmesi korkulacak bir durum değildir. Uzmanların amacı, adayları sıkıştırmak veya bunaltmak değildir.
Medeni bir ortamda adaylarla iletişim kurmak ve haklarında bilgi toplamaya çalışmaktır. Görüşmelere olağan üstü bir bilgi gerektirmez. İş görüşmelerine çalışarak hazırlana bilinir.


İş görüşmesine nasıl hazırlanırım?