Freitag, 13. Juni 2008

İş Görüşmesinin çeşitleri

Seri görüşme

Tek görüşme

Stres görüşme

Rahatlatan görüşme

Grup görüşmeci ve tek aday


Seri görüşme:


İş görüşmesinde en az 2 en çok da 4 görüşme yapılabilir. İlk görüşmede yetkili sizin iş ve firma için uygun niteliklere sahip olup olmadığınızı araştırır. Çok önemli olan bu görüşmede sizinle, görüşmelere devam edilip veya edilmeyeceğine karar verilir.

Bu aşamadan sonra amiriniz devreye girer, ve teknik konulara ve yeteneklerinize yoğunlaşırlar. İşe gerçekten uygunluğunuzu anlamaya çalışırlar.

İşe uygunluk kararı verildikten sonra, izin, maaş, gibi konular konuşulur.


Tek görüşme:


Genelde insan kaynakları yöneticisi veya amir bu görüşmeyi yapar.Bu görüşmede her şey konuşulur ve karara bağlanır.


Stres Görüşme:


Bu tür görüşmelerde yetkililer her şey normal giderken birden bire saldırgan olur. Yetkili sizin değer yargılarınıza ağır eleştirilerde bulunur ve tepkilerinizi ölçer.Stres karşısında aday izlenir. Müşteri karşısında veya yönetici olarak stresli biranda nasıl davranacağınızı göstermek isterler.


Rahatlatan görüşmeler:


Görüşme esnek bir akış içinde yönlendirilir, aday sıkıştırılmaz, sakin ve rahat ortam sağlanır, ayrıntılı soru ve cevaba geçilir.


Dikkat: Yöneticinin karşısında, bu tür görüşmelerde evinizde olduğunuz kadar rahat oturmayın ve davranmayın!!!!!


Grup görüşmeci ve tek aday:

Üst düzey pozisyonlar için tercih edilen bir yöntem.


Dikkat: Bu görüşmede grup önünde tarzınızın anlaşılması sağlanır.Tüm soruları dikkatli takip edin ve kontrolünüzü kaybetmeyin.

İş görüşmesinde en çok sorulan sorular.